วัสดุที่ใช้ในการทำผ้าบาติกมีหลายชนิด การใช้วัสดุที่ถูกต้องและเหมาะสม
จะทำให้ผลงานที่สำเร็จออกมามีคุณภาพ วัสดุที่ใช้ในการทำผ้าบาติก มีดังนี้
1. ผ้า ผ้าที่จะทำบาติกให้สวยงาม จะต้องไม่หนาจนเกินไป ไม่มีแป้งและสารเคมีตกแต่งผิว เมื่อเขียนเทียนน้ำเทียนจะซึมผ่านอีกด้านหนึ่งได้ไม่เต็มที่ทำให้กันสีได้ไม่ดีเท่าที่ควร ผ้าที่เหมาะกับการทำผ้าบาติก ควรใช้ผ้าที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าลินิน ผ้าไหม ผ้ารามี ผ้าซาติน ผ้าเรยอง ผ้าลอน ผ้าที่มีใยสังเคราะห์จือปนจะทำให้ย้อมสีติดไม่ดีเท่าที่ควร
2. เทียนผสมยางสน นำมาเขียนหรือพิมพ์ลวดลายลงบนผ้า ยางสนทำให้เทียนมีความเหนียว
3. สีย้อม สีย้อมมีอยู่หลายชนิด สีที่เหมาะกับการทำผ้าบาติกต้องใช้สีย้อมเย็น คือย้อมในน้ำสีที่มีอุณหภูมิประมาณ 30 องศาเซลเซียส และไม่ควรร้อนเกิน 40 องศาเซลเซียส ถ้าร้อนกว่านี้จะทำให้เทียนละลาย
4. ถุงมือ ควรใช้ถุงมือสีส้ม ซึ่งเป็นถุงมือที่ใช้กับสารเคมี เป็นเครื่องช่วยป้องกันไม่ให้มือถูกสารเคมีที่ผสมอยู่ในสี
ขั้นตอนการทำผ้าบาติกแบบเขียนลายวัสดุในการทำผ้าบาติก
การทำผ้าบาติก โดยทั่วไปมีกรรมวิธีที่ไม่สลับซับซ้อนมากนัก หลักการง่ายๆ
คือ กันด้วยเทียน ระบายสีและต้มเทียนออกก็จะเสร็จกระบวนการ แต่การจะทำบาติกให้ได้ดี จะต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะตามขั้นตอน ต้องละเอียด พิถีพิถัน ผลงานที่สำเร็จออกมาจึงจะมีคุณภาพ การทำผ้าบาติกสามารถแยกกระบวนการผลิตเป็นขั้นตอนดังนี้
1.การเตรียมผ้า
2.การเตรียมเทียน
3.การเขียนเทียน
4.การระบายสี
5.การลงซิลิเกต
6.การลอกเทียนออกจากผ้า ( การต้มผ้า)

Advertisements